Utvalgene

Utstillingsutvalg

Jaktprøveutvalg

Prøveleder Kongsbergprøven

Prøveleder Ringeriksprøven

Prøveleder Buskerudprøven.

Prøveleder sporprøver

Aversjonsdressur hund/sau

Bandhundkontakt

Web Master:

Medlemsregister