Informasjon vedr. uttak til NM løshund 2024

Informasjon vedr. uttak til NM løshund 2024

Løshundutvalget har bestemt at vi skal arrangere uttaksprøve før NM løshund på hjemmebane 2024.
Reglene for uttak finner du på hjemmesiden til NEKF.
I praksis betyr dette at alle som ønsker å melde sin interesse for å være med på uttaksprøve i
september 2024 må ha gått minst en prøve etter NM løshund 2022, og minst en prøve gått etter
forrige NM må være med i gjennomsnittet som vil være gjeldende for uttak til uttaksprøve.

Løshundkomiteen