Adresselister hos NKK

Hei!
Vi har mottatt ei melding fra leverandør av Elghunden på mange feil adresser på medlemslisten, det medfører at Bring sender alle feil adresserte utgaver tilbake til vår levrandør.
  1. Porto blir belastet dere på regningen av Elghunden.
  2. Deres medlemmer mottar ikke Elghunden, som de har betalt for.
Håper dere kan gjøre deres medlemmer oppmerksom på dette, og foreta en gjennomgang av deres medlemslister.
Legg gjerne ut en info om dette på deres hjemmesider, da kan hver enkelt medlem sjekke dette på “min side”(DogWeb) og gjøre endringer på adresse.
Norske Elghundklubbers Forbund v/forbundsstyret forholder oss til listene fra NKK.