Utvalgene

Utstillingsutvalg

 • Nils Bjerke, (Leder) nils.bjerke@yahoo.com ¤  mob. 93424050
 • Tina Andreassen, tinaandreassen2009@hotmail.com Mob: 45273820
 • Per Green, per@greenbygg.no Mob: 91808294

Jaktprøveutvalg

 • Svein Brattås,  svein.brattas@moelven.com  ¤  mob. 97067702
 • Anders Nyhuus,  anders_nyhuus@hotmail.com ¤ mob: 93222231
 • Geir Erland Kolbjørnsrud, kolbi@live.no  ¤  mob: 92445459
 • Tor Klokseth, torklokseth@hotmail.com Mob. 98601242
 • Herbrand Skriudalen,  hskriu@hotmail.com ¤ Mob 93834256
 • Thorleif Bergan,  thorle-b@online.no ¤ 32712648  91111572
 • Ellen Traaen, ellennt@live.no Mob. 95780788
 • Finn Ole Bamrud, finn.ole@bamrud.no  ¤ Mob. 92835303
 • Herbrand Skriudalen, hskriu@live.no ¤ Mob. 93834256
 • Nils Bjerke, nils.bjerke@yahoo.com ¤  mob. 93424050

Prøveleder Kongsbergprøven

Prøveleder Ringeriksprøven

 • Svein Brattås,  svein.brattas@moelven.com  ¤  mob. 97067702

Prøveleder Buskerudprøven

 • Geir Erland Kolbjørnsrud, kolbi@live.no  ¤  mob: 92445459 

Prøveleder Flesberg prøven

Prøveleder sporprøver

Aversjonsdressur hund/sau

 • Christian Frøislie, Ringkollv. 21 – 3514 Hønefoss ¤ chrfro@frisurf.no ¤ Tlf. 32132092 ¤ mob. 93028810

Bandhundkontakt

 • Nils Bjerke, nils.bjerke@yahoo.com ¤  mob. 93424050            

Web Master:

 • Anders Nyhuus, anders_nyhuus@hotmail.com , 93222231

Medlemsregister