ÅRSMØTE 2023

Styret har besluttet at årsmøtet blir avholdt 16.02.2023. Sted og klokkeslett vil bli kunngjort senere.

Saker til årsmøtet må meldes styret senest 16.01.2023. Saker til behandling kan sendes styret på e-post: haakonfb@hotmail.com.