Bestilling av Championatskjold 2019

 

 

Må leveres til Tor Klokseth så fort dere har mulighet.

Skjema ligger som vedlegg.

Sendes til torklokseth@hotmail.com

Hvis dere har noen spm så ta kontakt på 98601242.

Frist er 1.feb.