Bestilling av Championatskjold 2022

 

 

Prøve sesongen nærmer seg slutten og vi ber alle som skal ha Championat skjold kontakte Tor Klokseth (98601242) for bestilling.

Frist for bestilling settes til 5. Februar.