Blod og Fersksporprøver

                BLOD OG FERSKSPORPRØVER 
             I BUSKERUD ELGHUNDKLUBB 2016
 
            Blodspor i tiden    1 jun – 20 sept  (kr 500.-)
            Ferskspor i tiden  1 jul   – 30 nov   (kr 400.-)
            Elgspor i tiden      1 jul   – 30 nov   (kr 500.-)
          
        
            Påmelding via ord. påmeldingskjema
            (kan hentes fra BEHK hj. side) eller direkte
            via siden, evt en vanlig  mail. Oppgi prøve-
            type, alt av hundedata, eier /fører og adr/ tlf.
            Påm.snarest mulig i prøveperioden og senest 
            2 u. før periodens slutt. Bet. må følge påmeld.
            Alle raser kan meldes på blod og ferskspor. 
            Min 9 mnd / id merk. m.m.pr. dato. Se forøvrig
            i regelheftet for Blod og Fersksporprøver 
            som ligger ute på NKKs sider u. aktiviteter,
            prøver, og regelverk jakt og brukshund.
            Alle nye ettersøkshunder må fom i år gå både
            blod og fersksporprøve til godkj. resultat.
            Vi oppfordrer til at hunden er godt trent for
            vedkommende, prøve før du melder på.
            
   
                     Ep: so – bm@online.no
                  
                  Adr: Knut Juvet, Tranbyv. 289
                                3534 Sokna. 
                    
               Tlf 32145620 – 41463852 ( e. kl 1800)
 
                  Bet. til konto 2280 34  24 199  
                    Merk med navn fører / hund                                                                                                                              
 
                Velkommen til  sporprøver i Buskerud!