MEDLEMSINFO NR. 1 – MARS 2009.

Info 1 – 09
20. mars 2009
MEDLEMSINFO NR. 1 – MARS 2009.

1. Årsmøte 2009

Styret ble det samme som i 2008 og det ble kun små justeringer i øvrige posisjoner. Protokoll fra årsmøtet følger vedlagt.

2. Justeringer i styret

For å tydeliggjøre styrets oppgaver og ansvarsforhold har årsmøtet i BEHK 2009 besluttet å endre litt på styrets sammensetning. Endringen går på at alle styremedlemmer skal knyttes til en definert oppgave i klubben. Dette betinger en liten justering av lovverket til BEHK, og endringen gjøres gjeldende fra årsmøtet i 2010 hvis den godkjennes av forbundet.

3. NM bandhund

NM bandhund arrangeres i år av Follo og Østfold Elghundklubb 4. og 5. september med base ved Glomsrødsjøen syd i Rakkestad kommune.Buskerud kan delta med 1 hund og interesserte henvender seg til: Arne V. Sommerstad, Bergmannsveien 513 – 3614 Kongsberg. E.post: a-vidsom@online.no Se krav til uttak under: elghundforbundet.no à Jakt à Uttaksregler NM og Nordisk. (Kortversjon: 1.pr utstilling etter 15 mnd, 2x 1. premie jaktprøve og maks 7 år gammel)

4. Premieutdeling for sesongens jaktprøver og utdeling av championatskjold

Premieutdelingen er i år lagt til kantina på Teknisk Sentral i Modum tirsdag 24. mars kl. 1900. (Se kart under.) Vi ønsker premievinnere, championatvinnere og øvrige medlemmer hjertelig velkommen. Enkel bevertning.

 

Veibeskrivelse fra Hokksund: Kjør RV 35 mot Vikersund. Passer Drammenselven ved Geithus og ta av ved avkjøring merket Geithus N og Nedmarkens industriområde etter lang bakke med ”krabbefelt”.Følg deretter kartanvisning til Teknisk sentral.

5. Hokksundutstillingen 1. juni (Merk. Flyttet til 2. pinsedag i forhold til terminliste)

Vi arrangerer også i år valpeshow sammen med den tradisjonelle utstillingen. John Smedbakken dømmer alle klasser. Det tas forbehold om endringer.Påmelding til formell utstilling sendes på vanlig skjema til: Johan Flågan, Dalerveien – 3330 Skotselv (telefon 97747410) eller E.post: ola@flaagan.net. Påmeldingsavgift på kr. 300.- sendes samme adresse via konto 2220 16 60991. Påmelding og betaling må være J.Flågan i hende innen senest 20. mai. (justert i forhold til annonse) Valpeshow og unghundframvisning starter etter ordinær utstilling. Påmelding på stedet. Husk registreringsbevis og vaksinasjonsattest. Avgift kr. 100.- (Se annonse i Elghunden nr. 1 – 2009)

6. RS 2009

Årets RS er lagt til Gardermoen 17-18 april. Buskerud Elghundklubb er registrert med 346 medlemmer per november 2008 og kan sende 5 representanter. Ingen kjente kontroversielle saker til behandling, men det forventes en betydelig kontingentøkning i 2010.

7. Sporprøver

Blodsporprøve avholdes i perioden 1. juni til 14. september. Ferskspor -og elgsporprøvene i perioden 1.juli til 15. november. Alle som planlegger jaktprøver i Sverige bør satse på elgsporprøven siden den er obligatorisk i Sverige og godkjent i Norge. Påmelding sendes på standard skjema til: Kjell Høgeli, Rundskogen 3536 Noresund. E.post: kjelhoeg@online.no Påmeldingsavgift sendes samme adresse via konto:1638 0495779 Blodspor kr. 400.- ferskspor kr. 350.- og elgspor kr. 450.-   Påmelding senest 1 uke før ønsket prøvedato. Husk å merke betalingen med hundens navn og registreringsnummer, samt eierens navn og adresse. Når påmeldingsskjema er mottatt og betaling registrert, trekker prøveleder ut dommer og prøven kan avholdes. Prøveleder har telefon 32149070 – 90859511 og ber om at han i størst mulig grad kontaktes etter ordinær arbeidstid.

 

8. Utstillingsutvalget

Vi trenger medlemmer med interesse for utstillinger til å forsterke det nye utstillingsutvalget. Arbeidsmengden er begrenset siden det er kun 2 utstillinger i året. Ta kontakt med: Arne V. Sommerstad, Bergmannsveien 513 – 3614 Kongsberg. E.post: a-vidsom@online.no

9. Jegeravgift / rapportering

Husk å sende fellingsrapport for småvilt innen 1. mai for å unngå tilleggsgebyr. (Kan rapporteres på nett)

10. Nye medlemmer

Minner om at henvendelser om medlemskap helst gjøres direkte til ansvarlig for medlemsregisteret: Erik Hansen telef. 41502103 – E.post: erik.hansen@tele2.no

11. Vervekampanje

Styret har satt opp en jaktkniv i premie til beste verver i 2009. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen, men nevner også potensialet i å få tidligere medlemmer tilbake i klubben. Erik Hansen har påtatt seg å holde styr på hvem som har vervet hvem, så det er følgelig viktig også å oppgi eget navn og adresse hvis du bruker E.post.

12. Hjemmesiden

Grunnet stor arbeidsbelastning henger Webmaster etter med oppdatering av hjemmesiden. Det jobbes med saken.

Vi ønsker alle en god sommer!