Chanpionater i BEHK 2008

Det er 6 championatanmeldelser i år. (2 utstilling, 1 jakt/bandhund og 3 jakt/løshund)
Skinnemoens EIDA har oppnådd 2 championater i år og er følgelig NDCH. Frykhöjdens STAR klarte jaktchampionat i fjor og utstillingschampionat i år og er også NDCH.

NUCH – S34626/2004 – Frykhöydens STAR – JEMT. hann – Eier. Tor Erik Fagerhøi, Krogstadelva

NUCH – 05340/05 – Skinnemoens EIDA – NEG tispe – Eier: Leif Eidal, Prestfoss

NJ(B)CH – 05340/05 – Skinnemoens EIDA – NEG tispe – Eier: Leif Eidal, Prestfoss

NJ(L)CH  – 14980/05 – Vegadalens MIKA – NEG hann – Eier: Ellen Nørstegård Tråen, Rødberg

NJ(L)CH – 08753/06 – Skinnemoens ARRO – NEG hann – Eier: Gunnar Sandum, Tyristrand

NJ(L)CH 16154/06 – PIA – NEG tispe – Eier: Silje og Trond Fosso, Jondalen
 

Tor Erik Fagerhøi