Dommerkurs og dommergjerning 2009

Felles dommerkurs for Østfold, Vestfold og Buskerud arrangeres av VEHK, og seansen er lagt til Grand Osean Hotel i Horten 29. august kl. 09-15. Alle løshunddommere får invitasjon sammen med lister for årets dommergjerning.