Dommerliste i Buskerud Elghundklubb

Løshund dommere
Etternavn
Fornavn
Mailadresse
Telefon
Mobil
Bekkeseth
Robin
 robinbekkeseth@gmail.com
98457620
Bergan
Thorleif
32712648
91111572
Brattås
Svein
svein.brattas@moelven.com
97067702
Egedahl
Henning
henningegedahl@hotmail.com
99777331
Eidal
Leif
32712620
97514058
Fløtterud
Geir Arne
geir.arne.f@gmail.com
97197917
Fosso
Trond
fossotrond@gmail.com
32736431
41311179
Garaas
Magnus
magnusgaraas@hotmail.com
90170082
Gjerde
Ole Vidar
ovgjerde@hotmail.com
97765710
Haga Geir Stian  geihaga@online.no  48135781
Haugen Frode frode@hagas.no 91328552
Høgeli Kjell kjelhoeg@online.no
Juvet
Knut
so-bm@online.no
32145620
41463852
Klokseth Tor torklokseth@hotmail.com 98601242
Kolbjørnsrud Geir Erland kolbi@live.no  92445459
S. Kolbjørnsrud Guro guro.storebraaten@gmail.com 98639259
Kyllesdal

Jan Olav

jo.kyllesdal@gmail.com

99291260

Lindteigen
Øystein
32762292
95201374
N. Tråen
Ellen
ellennt@live.no
95780788
Narverud Ola narverud_91@hotmail.com 47080193
Nyhus Bjørn Olav b-ola-n@online.no 92272733
Nyhuus
Vidar
a-nyhuus@online.no
32765171
92665767
Nyhuus Anders anders_nyhuus@hotmail.com 93222231
Ottosen Jonas jonas.ottosen@hotmail.com 92627551
Rydgren Rune rune.rydgren@live.no 95782441
Simensrud
Trond
trond.simensrud@akh.no
95105801
Skatvedt
Lars-Inge
Larsinge_skatvedt@hotmail.com
98684731
Skriudalen Herbrand hskriu@hotmail.com 32745208 93834256
Stenbek Kim kim-srv@hotmail.com  40293755
Svendsen Lars Ole losvendsen@hotmail.com  99597992
Sønju Knut knuso@online.no  95781645
Trondrud Andre trondru_95@hotmail.com 48078569
Veien Bjørn bjornveien@hotmail.com 91674100
Vikan Torstein  torsteingvikan@gmail.com  97633743
Ettersøks dommere
Etternavn Fornavn Mailadresse Telefon Mobil
Bamrud Finn Ole finn.ole@bamrud.no  92835303
Bergan Thorleif thorle-b@online.no 32712648 91111572
Bjerke Nils nils.bjerke@yahoo.com 93424050
Eidal Leif leif-eif@frisurf.no 32712620 97514058
Fosso Trond
kirsten.Wolff@
kongsberg.kommune.no
32736431 41311179
Frøislie Christian chrfro@frisurf.no 32132092 93028810
Høgeli Kjell kjelhoeg@online.no 32149070 90859511
Juvet Knut so-bm@online.no 32145620 41463852
Lindteigen Øystein lindteigen@outlook.com 32762292 95201374
Nyhus Bjørn Olav b-ola-n@online.no 92272733
Nyhuus Vidar a-nyhuus@online.no 32765171 92665767
Ottosen Jonas jonas.ottosen@hotmail.com 92627551
Reinslo Roger
rr.mogen@yahoo.no
90941167
Solberg Hans Erik hans-erik@ifriluft.com 97044877