Ettersøkskurs – blodsportrening 2014

Som tidligere år arrangerer klubben ettersøkskurs med blodsportrening. Informasjon
om påmelding til kurset finner du her.
 
 
Informasjon om sporprøver som klubben arrangerer i 2014 finner du ved å trykke her.