Ettersøksregistrering

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) fortsetter med registreringen av ettersøk gjennomført av hundeførere med våre elghundraser i 2013.
Vi håper at hundeførerne vil være med på denne registreringen som vi finner svært viktig for dokumentasjon av bruk av elghundrasene i ettersøk.
Registreringen vil bli brukt av Ettersøksutvalget i NEKF for å kunne dokumentere bruken og resultatet av bruken av våre elghundraser i ettersøk,
bl.a. i debatten om den fremtidige ettersøkshunden og bruk av egen jaktpremierthund til ettersøk i eget lag.

Resultatet av registreringene som ble gjort i 2012 er lagt ut på nettsiden under Nyheter.