Feil i årsmøteprotokollen

Punkt 13. Hedersbevisninger

 

Brede Grøterud går ut av styret / utstillingskomiteen

Ole Vidar går ut av styret / Jaktprøveutvalget

Roger Snersrud gir seg med Ringeriksprøva

 

Alle fikk Vimpel og blomst

 

Herbrand Skriudalen gikk ut av valgkomiteen.

 

Han fikk blomst.

 

 

Styret beklager sterkt denne forglemmelsen.