SAMLA LØSHUNDPRØVER I BUSKERUD

FLESBERGPRØVA 17. september 2022

Samlet 1-dags løshundprøve arrangeres lørdag 17. september, med Lampeland hotell som base. Påmelding på web. Påmelding i perioden 20. til 30. august. Påmeldingsavgift kr. 1300,-.

Ved overtegning følger vi reglene i jaktprøvereglenes fellesbestemmelser:
1.1.5 Overtegning
Er prøven overtegnet skal de hunder som: 1. Står for championatet, ha fortrinnsrett. 2. Deretter kommer alder (yngste hund foran). 3. Videre skal det sorteres etter utstillingsresultat. 4. Dersom hunder da står likt, rangeres hunder som dokumenteres fri for HD først.

Ekvipasjer som ikke kommer med blir orientert om dette senest 5 september.

Prøveleder er Tor Klokseth, tlf 98601242

KONGSBERGPRØVA 4. og 5. november 2022

Samlet 2-dagers løshundprøve arrangeres fredag 4. og lørdag 5.november. Lampeland hotell er base. Påmelding på web. Påmelding i perioden 10. til 15. oktober. Påmeldingsavgift kr. 2600,-. Ved overtegning følger vi reglene i jaktprøvereglenes fellesbestemmelser:

1.1.5 Overtegning
Er prøven overtegnet skal de hunder som: 1. Står for championatet, ha fortrinnsrett. 2. Deretter kommer alder (yngste hund foran). 3. Videre skal det sorteres etter utstillingsresultat. 4. Dersom hunder da står likt, rangeres hunder som dokumenteres fri for HD først.

Ekvipasjer som ikke kommer med blir orientert om dette senest 20 oktober.

Prøveleder er Herbrand Skriudalen, tlf 93834256