INFO PÅMELDING SPORPRØVER

OBS! Mail adr  til påmelding sporprøver har vært delevis ute av drift noe tid i slutten  av juni  – begynnelsen av juli.
         De som har sendt påmelding  i dette  tidsrommet bes sende denne på nytt ; so – bm@online.no   , evt kontakte prøveleder:
         Knut Juvet på 41463852 – 32145620 på kveldstid  for å få skjekket om påmelding er ok.