Informasjon om uttak til NM bandhund 2025

I forbindelse med alternativ for uttak til NM Bandhund 2025, står områdeklubbene fritt til å velge ett av alternativene for uttak:

  • Alternativ 1: Uttaksprøve
  • Alternativ 2: Historiske resultater

Før prøvesesongen starter, året før mesterskapet, må områdeklubben ha gjort vedtak og bekjentgjøre om de skal benytte alternativ 1 eller 2.

Bandhundkomiteen i BEHK har besluttet at vi skal bruk Alternativ 2 – Historisk resultater for utvelgelse av deltagere for NM Bandhund 2025.

Kriterier for Alternativ 2 – Historiske resultater er:

Link til NEKF sine uttakskriterier ligger her

Bandhundkomiteen