Innkalling til Årsmøte i Buskerud Elghundklubb 2018

                            

BUSKERUD ELGHUNDKLUBB.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2018

 

 

ORDINÆRT ÅRSMØTE I BUSKERUD ELGHUNDKLUBB

TIRSDAG 20. FEBRUAR KL. 19.00

 PÅ LAMPELAND HOTELL

SAKER.

 1. GODKJENNING AV INNKALLING
 2. GODKJENNING AV SAKSLISTE
 3. VALG AV TELLEKORPS
 4. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
 5. VALG AV PROTOKOLLFØRER
 6. VALG AV ÅRSMØTEDIRIGENT OG VISEDIRIGENT
 7. ÅRSBERETNING
 8. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT (FRAMLEGGES I ÅRSMØTET)
 9. KONTINGENT FOR 2019
 10. SAKER TIL RS (SE VEDLEGG)
 11. NM-SØKNAD 2022
 1. INNKOMNE SAKER (SENDES LEDER VIDAR NYHUUS FØR 5. FEBRUAR)
 2. NYE VEDTEKTER FOR BUSKERUD ELGHUNDKLUBB (SE VEDLEGG)
 3. VALG

Leder:                                     På valg             Vidar Nyhuus

Nestleder:                             Ikke på valg         Tor Klokseth  

Kasserer:                               Ikke på valg         Bjørn Flaglien

Sekretær:                                På valg             Torleif Terum

Leder jaktprøveutvalg:            Ikke på valg         Ola Narverud

Leder utstillingsutvalg:             Ikke på valg         Per Green

 1. varamedlem                   På valg              Anders Nyhuus
 2. varamedlem                   På valg              Magnus Garaas

Revisor                                    På valg              Asbjørn Nubberud

Revisor                                    På valg              Kåre Molia

Valgkomite leder                       På valg              Geir Evju

                                           Ikke på valg          Jan Olav Kyllesdal

                                           Ikke på valg          Bjørn Olav Nyhus

 1. HEDERSBEVISNINGER

     

Styret ønsker deg velkommen til årsmøtet

På Lampeland den 20.02.2018

 

    VIDAR NYHUUS (s)

       Leder BEHK