Invitasjon til Nordisk mesterskap løshund 2022

NORDISK MESTERSKAP LØSHUND 2022

Kort frist, men det er nå bestemt at det skal arrangeres Nordisk Mesterskap Løshund 2022, i Finland 16.09.22.

Deltagere velges ut av Norske Elghundklubbers Forbund, og kandidater sendes inn av områdeklubbene.

Aktuelle kandidater sender mail til Svein.Brattas@moelven.no innen 10 august.

Gjeldene uttaksregler finner du her: https://elghundforbundet.no/…/03/uttaksregler-nordisk.pdf