Invitasjon uttaksprøve NM løshund 2024

Buskerud Elghundklubb skal arrangere NM løshund 16-17 oktober 2024.  Klubben har anledning til å delta med 3 ekvipasjer siden vi er arrangørklubb. Løshundkomiteen har bestemt at en uttaksprøve, arrangert som en 1-dags samlet prøve, skal danne grunnlag for hvem som skal representere klubben.

Prøven arrangeres fredag 13. september. Løshundkomiteen har bestemt at vi skal arrangere uttaksprøven med 8 deltagere. Vi kommer til å følge regler som forbundsstyret har bestemt både med hensyn til hvem er kvalifisert til å delta, og rangering. Dette er de viktigste kriteriene:

Gjennomsnittlig historisk poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttak til deltagelse på uttaksprøve, 2 dagers prøve teller hver dag som uavhengige dager. Minst en av prøvene som danner grunnlag for gjennomsnittlig poengsum skal være gjennomført etter forrige NM løshund (oktober 2022)

Eier som melder på til uttaksprøve må ha vært hovedmedlem i klubben pr. 30.06.2023

Dersom flere hunder står likt prioriteres den med best enkeltresultater, så alder (yngste foran) og til sist prioriteres utstillingsresultater for rangering

Det viser for øvrig til uttaksregler vedtatt av forbundsstyret, siste gang oppdatert 06.07.2023

Medlemmer som ønsker å delta på uttaksprøve sender mail til svein.brattas@moelven.no senest 31. mai 2024

Mailen må inneholde hundens reg.nr i tillegg til eiers navn og telefonnr.

Rangering av hundene vil bli gjort senest 10. juni, og hvem som er kvalifisert til å delta på uttaksprøve blir gjort kjent på klubbens hjemmeside og Facebookside. Påmeldingsavgiften for de som er kvalifisert blir kr. 1300,-

Løshundkomiteen