JAKTØDEM PÅ NORSK ELGHUND GRÅ

Ja hva er nå det da…? Noen kaller det for at hunden kollapset, og noen sier at hunden jaktet til den “sprengtes”

Tenkte at vi her kunne skrive noen ord om dette og hva som eventuelt kan gjøres med det. For det første vil vi i avlsutvalget for NEG takke alle som rapporter inn de sykdommer og plager som rammer hundene. Uten dette samarbeidet får vi ikke oversikt over hva som er problemer og hvilke hunder som kan kombineres.
Når det er sagt så ber vi om dokumentasjon fra veterinær der det er mulig.

Så til det dette skulle handle om, JAKTØDEM. Dessverre er det forholdsvis ofte vi får høre om/innrapportert at hunden har fått symptomer på jaktødem, dvs. hunden kollapser under jakten.

Det er oftest jakthunder som får dette, lungene fylles med veske og blir den ikke behandlet kan den i værste fall død. Man kan merke at disse hundene er trøttere enn det som er vanlig, og de puster hurtigere. Det kan også skumme rundt munnen på dem, av og til blandet med litt blod.
Dette oppleves oftest under jakt eller etter jakttur.

Hundene føler stort ubehag med å legge seg ned, da det er vanskeligere og puste.

Det er som nevnt viktig og komme seg til veterinær så fort som mulig, de fleste vil da bli behandlet med vanndrivende medisin. Det er ikke vanskelig å skjønne at det vil bli vanskelig og bruke disse hundene på jakt igjen. Selvsagt heller ikke i avl, da det kan se ut som det det er enkelte hunder/linjer som har større hyppighet av jaktødem.

Det finns ikke dokumentasjon på arvbarheten, men med det som finns av informasjon både på NEG og andre jakthundraser så kan det mistenkes arv. NKK og FoU prosjektet ser på dette med arv og utbredelse av jaktødem, derfor trengs det mest mulig rapportering av hunder som er rammet av jaktødem.

Avlsutvalget for NEG