Kongsbergprøva 2021

 

Kongsberg prøva er nå fulltallig.

Hvis du ønsker å sette deg på venteliste må du ta kontakt med prøveleder.

Herbrand Skriudalen

tlf: 93834256

mail: hskriu@hotmail.com