Kontingenten

! Den medlemskontingenten du betaler inn har fire forskjellige mottagere. (se under).
Summen som går til de forskjellige formål fastsettes på organisasjonenes årsmøter og gjøres gjeldende fra påfølgende år. Unntak er «Elghunden» som kan komme med  krav om prisforhøyelse uten å gå veien om årsmøtevedtak. Av oppstillingene nedenfor ser du at den summen Buskerud Elghundklubb kan drive klubbarbeid for er ca. 20% av den totale kontingenten.

 
Medlemskontingent for 2008 var:

Kr. 420,-

Summen fordeles på følgende måte:  
Norsk Kennelklubb   

Kr. 140,-

Norske Elghundklubbers Forbund

Kr. 100,-

Elghunden

Kr.   90,-

Buskerud Elghundklubb

Kr.   90,-

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Medlemskontingent for 2009 er:

Kr. 420,-

Summen fordeles på følgende måte:  
Norsk Kennelklubb   

Kr. 140,-

Norske Elghundklubbers Forbund

Kr. 100,-

Elghunden

Kr. 110,-

Buskerud Elghundklubb

Kr.   70,-

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Medlemskontingent for 2010 er:

Kr. 490,-

Summen fordeles på følgende måte:  
Norsk Kennelklubb   

Kr. 140,-

Norske Elghundklubbers Forbund

Kr. 130,-

Elghunden

Kr. 125,-

Buskerud Elghundklubb

Kr.   95,-

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Medlemskontingent for 2011 blir:

Kr. 490,-

Summen fordeles på følgende måte:  
Norsk Kennelklubb   

Kr. 140,-

Norske Elghundklubbers Forbund

Kr. 150,-

Elghunden

Kr. 125,-

Buskerud Elghundklubb

Kr.   75,-

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤