NM LØSHUND 2012

De    De som har hunder de tror kan være aktuelle til NM løshund som går i Snåsa 1. og 2.
        november i regi av Nord Trøndelag elghundklubb bes snarest kontakte
        Øystein Lindteigen tlf 95201374, e-post: lindteigen@c2i.net. Invitasjon finner du her
        Påmeldingsfrist er 1.mai!