NM Løshund 2014

Innbydelse til NM Løshund som arrangeres av OOEHK finner du her.
 
De som mener å ha oppnådd tilstrekelige poengsummer, sender en oversikt over disse
på epost eller pr post til Øystein Lindteigen innen 25.06.14.
 
Epost sendes til:
lindteigen@outlook.com