Oppfordring etter Egmont-forliket

Egmont-forliket var en svært vanskelig situasjon å komme i, og derfor kommmer her en oppfordring om å bidra med 200 kroner.
Ved at alle bidrar vil forbundets lånekapital reduseres betydelig, og en slik sum er jo lite hvis man ser på hva man bruker på klær, peilere, hunder og kikkerter.

Bidrag kan overføres til kontonummer: 1503 74 80883.
Bruker du Vipps- søk etter NEKF