Oppstart av ringtreninger

Vi ønsker å gi tilbud om sosialisering av hunder og enkel utstillingstrening på flere steder i klubbens område. Vi håper vi har medlemmer flere steder som kan tenke seg å organisere dette. Vi kan bistå med tilrettelegging og hjelp til gjennomføring de første gangene. Vi ønsker at dette skal være et gratis lavterskeltilbud til både medlemmer og andre hundefolk som vil møte andre hundeeiere og hunder til noen trivelige kvelder. 

Har du ønske om å hjelpe andre til å lykkes bedre med hundene sine ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Ta kontakt med 
Nils Bjerke
tlf 93 42 40 50
mail nils.bjerke@yahoo.com