Oppsummering fra årsmøte 2023

Buskerud Elghundklubb (BEHK) gjennomførte sitt årsmøte med påfølgende premieutdeling, torsdag 17.februar på Tyrifjord Hotell. Det var 37 stk. som deltok.

Det ble delt ut premier til de som oppnådde premiering på løshund og bandhund prøver, samt championatskjold og vandrepremier.

På vår 1- dags samlet prøve – Flesbergprøva deltok 14 hunder. Vinner ble NO/39636/19 Oryx av Vintervidda med 86,5 poeng, eier Tom Saastad.

På vår 2- dags samlet prøve – Kongsbergprøva deltok 14 hunder. Vinner NO/42315/20 Birk med 163.5 poeng, Elise Dahl Godø og fører Kjell Kristian Sommerstad.

På vår 2- dags separat prøve – Buskerudprøva deltok 14 hunder, hvorav 4 hunder oppnådde 1. premie. Vinner av prøva ble SE65744/20 Mottibäckens Qoia med 173 poeng, eier Guro S. Kolbjørnsrud.

På vår 1- dags separat prøve – Ringeriksprøva deltok 40 hunder. 21 stk oppnådde 1.premier, 2 stk oppnådde 2.premier og 1.stk oppnådde 3.premie. NO47213/21 Gvammslias A-Varga, eier Johan Brekke og NO39167/21 Karlsrudmyra’s L-E Orm, eier Kenneth Esaiassen oppnådde begge 93. poeng. Gvammslias A-Varga er yngst av disse to og blir derfor vinner av prøven.

Totalt så har BEHK gjennomført 101 dommerdager, vi har 39 godkjente dommere og 4 nye under utdanning denne sesongen.

Disse hundene fikk utdelt sine championatskjold:

–          ON Cash – NJ(L)CH og SJHCH, eiere Ola Narverud og Cathrin Hamre

–          ON Mjølner – NUCH, eier Tor Klokseth

–          Athukens T-A Fight – NJ(L)CH, eier Mattis Bergli

–          Bjønnlosen’s Best – NJ(L)CH, eier Jonas Ottosen

–          Losnabakken’s A-M Lucas – NJ(L)CH, eier Haakon F. Borgen

–          Kolarbergets Onn/ Varg – NJ(L)CH, eier Olav Skinnes

–          Skinnemoens Vega – SUCH, eier Leif Eidal

–          Vatnebu’s C-Milo – NJ(L)CH, eier Stian Bekkeseth

BEHK har avholdt 37 blodsporprøver og 45 ferskspor. 32 blodspor og 35 ferskspor ble godkjent.

Klubben har arrangert en samlet blodsporprøve med 13 hunder, hvorav 2 hunder stilte i EK-klasse. Det var et vellykket arrangement med 9 forskjellige raser og deltaker helt fra Danmark. Denne fikk sin 1. premie på AK og ble dermed Norsk blodsporchampion. Vinner av prøven ble AK-klasse: Cocker Spaniel Doggygarden’s Magnificent til Katarina Holmes og EK klasse: Rhodesian Ridgeback Ridgedogs Sweet As Sugar Sully til Line Solberg.

Det er i 2022 bedømt 9 prøver. 2 hunder oppnådde 1. premie, 1 hund oppnådde 2. premie og 2 hunder, som ellers er typiske løshunder, oppnådde 3. premie.

Beste hund ble NO46142/20 Holtehagens Celda til Tore Brunes med 88 poeng.

Vi gratulerer alle vinnerne og takker for at så mange deltok!

Championatskjold:

Fra venstre Leif Eidal, Mattis Bergli, Tor Klokseth, Haakon F. Borgen, Ola Narverud, Cathrin Hamre og Stian Bekkeseth.

Vandrepremier og fat:

Kjell Kristian Sommerstad, Odd Arne Teksle, Tor Klokseth, Ola Narverud, Johan Brekke og Guro S. Kolbjørnsrud