Øvre Eiker Skogeierlag

Premien er gitt av Øvre Eiker skogeierlag og settes opp på Buskerud elghundklubbs løshundprøve – Ringeriksprøven.

Statutter

Premien tildeles beste unghund under 3 år. Ved poenglikhet går yngste hund foran.

Til odel og eie

Premien deles ut til hundeier til odel og eir hvert år. Øvre Eiker skogeierlag setter opp en ny premie hvert år i fem år.

Vinnere

ÅrHundReg nrEier
1998Rali11594/97Leif Eidal
1999Donna13530/97Gulbrand Næss
2000Bune11238/99Jarle Auren
2001Ullarhov’s Gaus08071/01Vidar Nyhuus
2002Ullarhov’s Gaus08071/01Vidar Nyhuus
Andre 5-års periode
2004ÅR-Rapp23325/03Ola Nubberud
2005Skinnemoens Rani02954/04Vidar Nyhuus