Påmelding til sporprøver 2+13

Påmelding til sporprøver
Blodsporprøve avholdes i perioden 1. juni til 24. september. Ferskspor -og elgsporprøvene i perioden 1.juli til 15. november. Alle som planlegger jaktprøver i Sverige bør satse på elgsporprøven siden den er obligatorisk i Sverige og godkjent i Norge.

 
Påmelding sendes på standard skjema til: Jonas Ottosen, Vikers vei 10 – 3534 Sokna. E.post: jonas.ottosen@hotmail.com 

Påmeldingsavgift sendes samme adresse via konto: 2280 34 24199  Blodspor kr. 500.- ferskspor kr. 400.- og elgspor kr. 500.-  Påmelding senest 1 uke før ønsket prøvedato. Husk å merke betalingen med hundens navn og registreringsnummer, samt eierens navn og adresse.

Når påmeldingsskjema er mottatt og betaling registrert, trekker prøveleder ut dommer og prøven kan avholdes.
Prøveleder har telefon 92627551 og ber om at han i størst mulig grad kontaktes etter ordinær arbeidstid