Problemer med produksjon av årboka 2017

 

 Problemer med produksjon av årboka 2017

 

Vi har dessverre hatt store problemer med å få hentet ut de nødvendige data fra Nordisk Prøve Program (NPP) for å kunne produsere Årboka for 2017. I tråd med vedtaket på RS 2018 skulle 2018 være det siste året med utgivelse av årboka i papirformat. I fortsettelsen skal årboka kun produseres i elektronisk format.

 

Årboka for 2017 skulle vært produsert og sendt ut til de som abonnerer på den i av første halvår 2018. Det har vi dessverre ikke klart å levere. På bakgrunn av dette er denne saken behandlet i forbundsstyret der det ble fattet følgende vedtak:

 

Årbøkene for 2017 og 2018 produseres kun i elektronisk format og legges ut på NEKFs hjemmeside som gratis nedlastbare PDF filer, så fort det praktisk lar seg gjennomføre.

 

De medlemmene som har abonnert på, og betalt for papirutgaven av Årboka for 2017 ,får tilbakebetalt hele beløpet på 220 kroner.  

 

 

Saken er publisert på hjemmesiden til Norske Elghundklubbers Forbund

 

 

Mvh

Norske Elghundklubbers forbund

v/Jostein Dahle fung.sek