Referat Årsmøte 2021

 

 

25.februar 2021 ble digitalt årsmøte for Buskerud Elghundklubb gjennomført på Teams.

Vi hadde i det lengste et håp om at vi skulle få til å møtes, men etter dagens smittevernregler klarte vi dessverre ikke det.

Vi var spente på hvordan gjennomføringen av et digitalt årsmøte ville bli, men vi syns det gikk greit og håper at de 24 stemmeberettigede som deltok på møte føler det samme.

Dato for premieutdeling kommer vi tilbake til når smittevern reglene åpner opp for at vi kan arrangere det.

Vi vil gjerne få takke Ellen N. Tråen for 3 år i leder stolen, og Ola Narverud for 4 år som leder av Jaktprøveutvalget. 

Vi ønsker Haakon F. Borgen og Svein Brattås lykke til i sine nye verv.

Vedlagt finner dere referatet fra årsmøte.