Resultater Løshund

 
 
 

 
 

KONGSBERG PRØVEN – 1-dags samlet

Resultater 2013 m/s.pr. J Resultater 2013 PDF      J        kbg_1_2013
Resultater 2012 m/s pr. 🙂    Tabell Skogsprotokoll Resultater 2012 PDF       🙂       Kbg_1_2012
Resultater 2011 m/s.pr. J Tabell skogsprotokoll Resultater 2011 PDF      J       Kbg_1_2011
Resultater 2010 m/s.pr.  J Tabell skogsprotokoll Resultater 2010 PDF      J       Kbg_1_2010
Resultater 2009 m/s.pr.  J Tabell skogsprotokoll Resultater 2009 PDF      J       Kbg_1_2009
Resultater 2007 m/s.pr.  J    Resultater 2007 PDF          Kgb_1_2007
Resultater 2006 m/s.pr.  J Resultater 2006 PDF      J       Kgb_1_2006
Resultater 2005 m/s.pr.  J Resultater 2005 PDF      J       Kbg_1_2005
 

 

KONGSBERG PRØVEN – 2-dags samlet

Resultater 2013 m/skogspr. J Resultater 2013 PDF     kbg_2_2013
Resultater 2012 m/skogspr. 🙂    Tabell skogsprotokoll Resultater 2012 PDF     🙂     Kbg_2_2012
Resultater 2011 m/skogspr. J Tabell skogsprotokoll Resultater 2011 PDF    Kbg_2_2011
Resultater 2010 m/skogspr.  J Tabell skogsprotokoll Resultater 2010 PDF      Kbg_2_2010
Resultater 2009 m/skogspr.  J Tabell skogsprotokoll Resultater 2009 PDF    J     Kbg_2_2009
Resultater 2005 m/skogsp.   J Resultater 2007 PDF    J     Kbg_2_2007
Resultater 2005 m/skogsp.   J Resultater 2006 PDF    J     Kbg_2_2006 
Resultater 2005 m/skogsp.   J Resultater 2005 PDF    J     Kbg_2_2005
 
 

Ringeriksprøven – 1-dags separat

Resultater 2013 m/s pr.   ¤ Resultater 2013 PDF ¤  Ringer_2013
Resultater 2012 m/s pr.   ¤    Tabell -Skogspr. Resultater 2012 PDF ¤  Ringer_2012
Resultater 2011 m/s.pr.         ¤     Tabell – Skogspr.
Resultater 2011 PDF   ¤     
Resultater 2010 m/s.pr.         ¤     Tabell – Skogspr. Resultater 2010 PDF   ¤     Ringer_2010
Resultater 2009 m/s.pr.         ¤     Tabell – Skogspr. Resultater 2009 PDF   ¤     Ringer_2009
Resultater 2008 m/s.pr.          Tabell – Skogspr. Resultater 2008 PDF   J    Ringer_2008
Resultater 2007 m/s.pr.         J Resultater 2007 PDF   J  Ringer_2007
Resultater 2006 m/s.pr.         J

Resultater 2006 PDF   J    Ringer_2006

 
 

Buskerudprøven –  2-dags separat

Resultater 2013 m/skogs      ¤¤ Resultater 2013 PDF     ¤¤           Busk_2013
Resultater 2012 m/skogs      ¤¤    Tabell_Skogspr Resultater 2012 PDF     ¤¤           Busk_2012
Resultater 2011 m/skogsp    ¤¤    Tabell_Skogspr. Resultater 2011 PDF   ¤¤           Busk_2011
Resultater 2010 m/skogsp    ¤¤    Tabell_Skogspr. Resultater 2010 PDF     ¤¤           Busk_2010
Resultater 2009 m/skogsp.    J Tabell_Skogspr. Resultater 2009 PDF            J     Busk_2009
Resultater 2008 m/skogsp.    J Tabell-Skogspr. Resultater 2008 PDF            J     Busk_2008
Resultater 2007 m/skogsp.    J Resultater 2007 PDF            J     Busk_2007
Resultater 2006 m/skogsp.    J Resultater 2006 PDF            J     Busk_2006
 
 

NM Løshund 2008 – 2-dags samlet

Res.  m/skogspr.   J NM løshund 2008 Res.  NM 2008 PDF   Res_side_1      side_2