RESULTATER RINGERIKSPRØVA 2014

Da har vi vært igjennom dommermøtene for Ringeriksprøva 2014 og det foreligger ei forløpig resultatliste. Det er viktig presisere at at dette er ei FORELØPIG liste da hundeeierne har klagefrist etter å mottatt skogsprotokollen / resultatet. Men vi får tro alle er fornøyd.

Du finner resultatene hvis du åpner vedlegget.