Resultatet fra Egmont-saken

NEHK hadde 31.03 ekstraordinært RS om Egmont-saken. 
Resultatet kan du lese her
Ønsker du bakgrunnsinformasjon kan du lese mer her.