RS 2009

87 delegater fra 22 områdeklubber var innkalt til Representantskapsmøte på Gardermoen 18. april. Møtet var lagt til Norlandia Oslo Airport Hotel, og Buskerud stilte med 5 delegater: Arne V. Sommerstad, Steinar Hagen, Steinar Berget, Bjørn Flaglien, Agnar Jarness.

Det var ingen saker som genererte høye temperaturer, og møteplanen ble fulgt uten store avvik.
 
Forbundsstyret fikk 2 nye medlemmer: Kjell Kruke, Gudbrandsdal EHK (Nestleder) og Joar Brosdal, Telemark EHK (styremedlem)

Forøvrig ble Knut OLe Røed, Buskerud EHK gjenvalgt som leder av Lov -og Kontrollkomiteen, og Vidar Nyhuus, Buskerud EHK ble ny medlem av valgkomiteen.

 
Siden regnskapet for 2008 viste mange røde tall (forskjellige grunner), ble det besluttet at en eventuell ansettelse av generalsekretær skulle utsettes.
 
Løshundkomiteen mente at de nå har så god dialog med de svenske og finske elghundforbundene at det bør være mulig å få til felles nordiske jaktprøveregler for løshund. Det ble besluttet at dette arbeidet skulle prioriteres framfor å få til reviderte norske regler til RS 2010.
 
Etter forslag fra Telemark EHK ble det besluttet at forbundsstyret skulle fremme forslag til NKK om at:
1.  Hunder under 15 mnd. på visse betingelser skal kunne stille på jaktprøve uten godkjennelse på utstilling.
2.  Alle hunder i brukshundklassen som får CK på utstilling, skal automatisk få CERT.
Forbundsstyret v/ Ellen Krogstad mente dette kom til å bli meget vanskelig å få igjennom i NKK.
 
Buskerud Elghundklubb fikk tildelt hederstegn for godt gjennomført norsk mesterskap løshund 2008.
Svein Brattås og Ann-Mari Landerud Brattås (BEHK) fikk hederstegn for «framifrå» oppdrett av Jämthund.