RS 2020

 

 

Med bakgrunn i korona-pandemien og den ekstraordinær situasjonen som nå er midt oppi, er det bestemt at RS 2020 avlyses.

Saker som ble sendt inn fra områdeklubbene vil bli videreført til neste års RS.

Sittende forbundstyret samt komiteer blir sittende med sine tillitsverv frem til RS 2021.

Vedlagt ligger RS mappa med alle saker, regnskap, valg etc.

Her kan du lese om saken på NEKF`s sin side.