RS Saker fra FS 2020

Vedlagt ligger rs sak fra FS.