Samlet Blodsporprøve 10 juni

 Klubben arrangerte samlet blodsporprøve på Sokna 10 juni, det var påmeldt 9 ekvipasjer hvor

 av 8 møtte å gikk prøven i ett terreng preget av 40 – 50 mm nedbør i løpet av natten. 

 Likevel ble det imponerende:  5 stk m 1 pr – 1 stk m 2 pr – 1 stk m 3 pr og  1  nullet.

 Dette beviser at selv store mengder nedbør ikke reduserer vitringen så mye som endel nok tror.

 Dommere var R. Juvet, T. Bergan, K. Høgeli (også som NKKrep) og K. Juvet var prøveleder. 

 

 

Fv. Nr1 Bjørg Ørmen m Nelson  Nr2 Ian Farquhar m S. The Best  Nr3 Gry H. Hæhre m M.Å A.Lykke