SIGDALSPOKALEN 3

 
 
Pokalen er gitt av Hans Erik Solberg, Kåre Støveren, Ola Nubberud, Leif Eidal, Thorleif Bergan og deles ut på Ringeriksprøven.
Statutter
Pokalen går til prøvens beste hund uansett rase, men kan ikke vinnes av samme hund 2 ganger.
Til odel og eie
Vandrepokalen må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder. Ved poenglikhet går yngste hund foran.
 
2013 NO43575/09 Skinnemoens Verona Sigbjørn Rua
2014 NO49000/13 Arez Oddvar Gjerde
2015 NO32470/15 Tassen Magnus Garaas
2016 NO38913/11 Tinka Per Øivind Stryken
2017 NO54068/16 Ero av Gausbu Olav Willy Eriksen
2018 NO32041/15 Mia Jørn -Thomas Bergh
2019 NO53067/18 Losklangen’s C Pixi Hans Olav Sandum
2020 NO35997/14 Koimyras Rusken Bjørn Olav Nyhus
2021 NO35828/21 Skinnemoen`s Elliot Tore Kristian Syverstad