Søker Utstillingspersonell

Vi søker flere personer som kan være interesserte og har lyst til å ta i et tak for Buskerud Elghundklubb. Buskerud Elghundklubb arrangerer to utstillinger i året (Drammenutstillingen i januar og Hokksundutstillingen i mai.) Om det er noen der ute i medlemsmassen som ønsker å bli med å arrangere utstillinger, eller ønsker mere informasjon om dette, så skrik ut ☺

Kontakt: Brede Grøterud på 48119575 mail: brede@ab-bygg.no

  Jonas Ottosen på 92627551 mail: jonas.ottosen@hotmail.com