Sporprøver 2010

Sporprøver – Prøveleder Knut Juvet

Ferskspor

42 påmeldte. 41 som bestod prøven.

 
Blodspor
Vi har hatt en kraftig økning på blodsporprøver i år. 31 har gått prøven og 22 ble godkjent. (En økning på over 50%)

Elgspor
Det var 2 påmeldte og startende på elgspor Begge greide kravet.