Uttak Ungdomsmesterskapet Løshund 2021

 

 

BEHK sin representant ved årets Ungdomsmesterskap blir Jenny Skriudalen med ON Kvikk.

Reserve er Sondre Eidal med BS Kaisa av Jeskefjell.

Vi skal også sende en dommer til mesterskapet, og etter loddtrekning ble Ellen Tråen vår representant.

Vi ønsker alle sammen lykke til.