Vandrepremier i BEHK

Vandrepremier i BEHK
11. mai 2014
 
Utstilling
Vi har per mai 2009 kun 1 aktiv vandrepremie. Denne deles ut på utstillingsdagen.

Eiker Pokalen
Gitt av Johan Flågan og Ole Krekling og deles ut på Hokksund utstillingen.
Statutter.
Vandrepokalen tilfaller beste hund under 24 mnd. av rasen NEG.
Til odel og eie.
Må vinnes 2 ganger av samme eier med 2 forskjellige hunder.

SE VINNERLISTEN

 
ó&ò
Jaktprøver
Vandrepremier og spesialpremier som deles ut ved årets premieutdeling.

Kleggelia-pokalen

Pokalen er gitt av Tor Erik Fagerhøy og deles ut på Kongsbergprøven (2-dags)
Statutter
Tildeles beste eksteriør tispe (NEG) med minst 1.AK som oppnår 1. premie på 2-dags samlet prøve (Ikke høyeste poengsum)
Hunden må ikke være over 5 år og ved likt eksteriør går yngste hund foran.
Til odel og eie.

Pokalen må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder.
 
 
NJCH Halling-Hei’s Minnepremie.
Premien er gitt av Knut Juvet og deles ut på Buskerudprøven. Halling-Hei var Knut’s første jaktchampion.
Statutter.
Deles ut til beste hund på BEHK’s  2-dags separatprøve (Buskerudprøven). Hunden må ha oppnådd 1. premie samlet.
Til odel og eie.

Deles ut til odel og eie hvert år.

SE VINNERLISTEN
 
Viktors Vandrefat
Fatet er gitt av Leif Eidal og kan vinnes på alle BEHK’s jaktprøver. NJ(L)CH. Viktor, som har gitt navn til fatet, ble champion før fylte 2 år og ble brukt mye i avl (113 avkom).
Statutter
Fatet går til yngste NEG under 4 år som oppnår NJ(L)CH. Høyest poengsum går foran. Eier må være medlem av BEHK.
Til odel og eie.
Vandrefatet må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder.
 
SIGDALSPOKALEN 3
Pokalen er gitt av Hans Erik Solberg, Kåre Støveren, Ola Nubberud, Leif Eidal, Thorleif Bergan og deles ut på Ringeriksprøven.
Statutter
Pokalen går til prøvens beste hund uansett rase, men kan ikke vinnes av samme hund 2 ganger.
Til odel og eie
Vandrepokalen må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder. Ved poenglikhet går yngste hund foran.
SE VINNERLISTEN
 
Berglia’s fat.
Fatet er gitt av Christian Frøislie og deles ut på Ringeriksprøven.
Statutter.
Fatet går til yngste tispe under 24 mnd. med 1. premie på jaktprøven.
Til odel og eie.
Vandrefatet må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder.

 
Bauspokalen-jaktprøver
Pokalen er gitt av Dagfinn Huseby og deles ut på BEHK’s 2-dags prøver (Buskerudprøven og Kongsbergprøven 2-dags)
Statutter
Pokalen går til yngste NEG som oppnår 1. premie. Ved lik alder skal eksteriør rangeres foran.
Til odel og eie
Vandrepokalen må vinnes 3 ganger av samme hundeeier.
SE VINNERLISTEN
 
Skrimpokalen
Pokalen er gitt av Eivind Hafslia, Arne Bollerud, Peder Braaten, Arne Laugerud, Arne Saga, Karl Ulleberg og deles ut på BEHK’ 1-dags løshundprøve. (Ringeriksprøven og Kongsbergprøven 1-dags)
Statutter
Pokalen tildeles yngste hannhund (NEG) som oppnår 1. premie på prøven. I tilfelle lik alder, skal eksteriør rangeres foran.
Til odel og eie
Vandrepokalen må vinnes 3 ganger av samme hundeeier.

Ranis minnepokal
Pokalen er gitt av Håkon Lian og deles ut på 1-dags samlet prøve. (Kongsbergprøven) 
Statutter
Pokalen tildeles beste hund (alle elghundraser) som oppnår 1. premie. Hunden må ikke være eldre enn 24 mnd. prøvedagen.
Ved lik poengsum, skal pokalen tilfalle den yngste hunden.
Til odel og eie
Vandrepokalen må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder.

SE VINNERLISTEN

        VANDREPREMIER SOM ER VUNNET TIL ODEL OG EIE

BAUS-POKALEN – Utstilling  (Til odel og eie i 2006/Torgrim Lien)
Gitt av Hans Erik Solberg og deles ut på Hokksund utstillingen.
Statutter.
Vandrepokalen tilfaller utstillingens vakreste elghund. Må vinnes 2 ganger av samme eier med 2 forskjellige hunder.

SE VINNERLISTEN

Hundepokalen (Til odel og eie i 1991/Erik Sætra)

Gitt av Håkon Lian. Tildeles på BEHK’s hovedprøve.
Statutter.
Vandrepremien tildeles prøvens beste tispe, som har oppnådd 1. premie på løshundprøven.
Premien må vinnes 3 ganger med minst 2 forskjellige hunder.
SE VINNERLISTEN
 
Dagfinn’s Elgpokal (Til odel og eie i 1998/Erik Sætra)
Mangler det meste av statutter, men pokalen måtte vinnes 2 ganger.
Bessi-pokalen (Til odel og eie i 1993/Morten Haugli)
Gitt av Kristian Levorsen og settes opp på Ringeriksprøven.
Statutter.
Vandrepremien tildeles yngste tispe som får 1. premie. Yngste tispe etter 5 «napp» i pokalen får premien til odel og eie
SE VINNERLISTEN
 
Kongsbergpokalen (Til odel og eie i 2007/Ove Lindquist, Sverige)
Gitt av Magne Grøterud, Kåre Fekjan, Einar Edland og Vidar Luteberget. Tildeles beste hund på Kongsberg prøven (2-dags)
Statutter
Tildeles beste hund på Kongsberg prøven (2-dags) Pokalen må vinnes 2 ganger av samme eier med 2 forskjellige hunder.

SIGDALSPOKALEN 1
(Til odel og eie 2001/Øystein Lindteigen)
Pokalen er gitt av Hans Erik Solberg, Kåre Støveren, Ola Nubberud, Leif Eidal, Thorleif Bergan og deles ut på Ringeriksprøven.
Statutter
Pokalen går til prøvens beste hund uansett rase, men kan ikke vinnes av samme hund 2 ganger.
Til odel og eie
Vandrepokalen må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder. Ved poenglikhet går yngste hund foran.
SE VINNERLISTEN