Verdiberegning av elghund (erstatning)

Forbundet har utarbeidet en verdiberegning av elghund ifbm. erstatningssaker. Beregningen er utarbeidet i 2009 og tar hensyn til det som finnes av rettsavgjørelser om saken.