Årsberetning 2007

ÅRSBERETNING BUSKERUD ELGHUNDKLUBB 2007.

 

 

1. ORGANISASJON

STYRET

Leder                            Knut Juvet

Nestleder                      Arne Vidar Sommerstad

Sekretær                      Steinar Berget 

Kasserer                       Bjørn Flaglien

Styremedlem                Arne Strandbråten    

Varamedlem                 Ragnar Tveiten

Varamedlem                 Agnar Jarness

VALGKOMITE                                            

Leif Eidal                                            

Tom Løvlid                                         

Roger Snersrud

REVISORER

Asbjørn Nubberud

Kåre Molia

UTSTILLINGSKOMITE

Johan Flågan

Agnar Jarness

Arne Strandbråten

Knut Juvet

Arne V. Sommerstad

Ragnar Tveiten

JAKTPRØVEKOMITE LØSHUND              

Øystein Lindteigen                                          

Kjell Høgeli                                                     

Vidar Luteberget                                               

Tom Ivar Stepien                                             

Knut Ole Røed

Leif Eidal

Irene Sørum

TERRENGKOMITE NM

Vidar Luteberget

Tom Ivar Stepien

Leif Eidal

Agnar Jarness

PRØVELEDERE LØSHUNDPRØVER

Kongsberg prøven – 1d og 2d samlet                     Øystein Lindteigen

Ringeriksprøven    –     1d separat             Trond Simensrud

Buskerudprøva      –      2d separat            Martin Simarud

BANDHUNDKONTAKT:                        Irene Sørum

WEB. MASTER:                                             Irene Sørum

SAUEDRESSUR:                                            Thorstein Strand og Christian Frøislie

MEDLEMSREGISTER:                                      Erik Hansen

MATERIALFORVALTER:                                  Johan Flåg

2. STYRETS AKTIVITET.

Miljøet og samarbeidet i styret og forhold til prøveledere, utvalg og komiteer har som vanlig vært meget bra. Det samme kan sies om forholdet til de naboklubbene vi samarbeider med på jaktprøver, utstillinger, dommerkursing osv. Styret har i året som gikk avholdt 5 ordinære styremøter og sendt ut 4 medlemsinformasjoner. Det er søkt om utstillinger i 2009 og jaktprøver i 2008. Kongsbergprøven går ut i 2008 , p.g.a. NM – Løshund , men Ringeriksprøven og Buskerudprøven går som vanlig. Vi har lagt unghundfremvisningen /valpeshowet til Hokksund igjen i mai 2008, slik at det på Prestfoss utgår (hvertfall dette året) Dette grunnet at klubben bør konsentrere seg om færre arrangement i 2008, p.g.a. NM.  RS 2007 var lagt til Rica hotell Gardermoen og BEK var representert ved: Knut Juvet, Steinar Berget, Agnar Jarness og Arne V. Sommerstad. Representantskapsmøtet ble avviklet på en rolig og ryddig måte, og det var ingen saker til behandling som genererte hissige meningsutvekslinger. Knut Ole Røed (BEK)ble nok en gang gjenvalgt som leder av Lov –og kontrollkomiteen (1 år) Dommersamlinger Vi har i år arrangert felles dommersamling for Vestfold, Østfold og Buskerud med base på Hamremoen kro (Hostvedt) og ytterligere et internt forut for Kongsbergprøven, på Lampeland. Det er ingen nye dommere det skal søkes autorisasjon for i år, men 1 er under utdannelse og har gjennomført elevdelen 07. Det har kommet inn søknad fra 1 ny kandidat som etter planen starter i 08. Flere egnede oppfordres til å kontakte styret. Vi har også arrangert møte med dommere angående høringer om revidering av løshundreglene, og deltatt på møter med andre klubber i saken. ( se også årsmøtesaker) Det har vært jobbet med forberedelsene til NM løshund på Lampeland 6 og 7 nov 2008 . Terrengkomiteen er tatt ut og har startet arbeidet. Vi har og forespurt noen medlemmer til    ett par andre   komiteer, og flere vil nå etterhvert bli kontaktet etter årsmøtet, slik at en får på plass nødvendig personell så tidlig som mulig. Første hovedmøte i NM- komiteen skal avholdes før påske.Da settes prosessen i gang for fullt, og det forventes at medlemmene er med på å gjøre en innsats slik at dette blir ett best mulig NM i vårt Jubileumsår. 30 års Jubileumsårsfest er planlagt, se egen innbydelse. Styret oppfordrer til deltagelse på denne slik at dette kan bli en skikkelig markering. Det arbeides med en oppdatering av klubbens historie, denne skal etter planen være klar til årsfesten. Klubben arrangerte blodsporkurs på våren. Dette fikk svært god mottagelse og -deltagelse da vi åpnet for ekvipasjer fra andre klubber også.. Dette gikk i korthet ut på en teorikveld og påfølgende kveldstreninger på spor med økende vansklighetsgrad.  De fleste av ekvipasjene greide også blodsporprøven i løpet av sesongen. Instruktører var Kjell Høgeli og Knut Juvet.

 3. NYE CHAMPIONATER

Det er 5 championatanmeldelser i år. (1 utstilling og 4 jakt/løshund)

NUCH Skinnemoens FEIOM – NEG hann – Eier: Leif Eidal, Prestfoss

NJ(L)CH A_KINTO – JEMT. hann – Eier:Arvid Fjellandsbø, Skui

NJ(L)CH BONZO – NEG hann – Eier: Gunleik Bondal, Svene

NJ(L)CH Frykhöydens STAR – JEMT. hann – Eier. Tor Erik Fagerhøi, Krogstadelva

NJ(L)CH Elgstølen’s TYR – NEG hann – Eier: Terje Gregersen, Vikersund.

Det gratuleres!

4. JAKTPRØVER – SPORPRØVER

Kongsbergprøven

1 og 2 dagers samlet prøve ble arrangert 3.og 4. novenber. På 1 dagsprøven var 10 hunder påmeldt og vinner ble 12140/06 Rudsåsens KAZAN tilh. Håkon og Rolf Helge Lian med 89 p. På 2 dagsprøven var 9 hunder påmeldt og vinner ble 07777/05 Rudsåsens HITI tilh. Kåre Fekjan og Einar Edland. med 169,5 p.

Ringeriksprøven

42 var påmeldt og 38 startet. Det ble 18 med 1 pr, 3 med 2 pr ,1 med 3 pr og 16 med 0 pr. Vinner ble 08249/03 Smalmyras Tara med 89,5 p. , eier Tor Beston,

Buskerudsprøven

2 dags separatprøve ble aviklet i perioden 05.11 til 23.12 1 hund fikk 1 pr, 1 fikk 2 pr. rest 0 pr. Det var 12 startende hunder (3 startet to ganger) og vinner (1. pr.) ble  Skinnemoens SIRI reg.nr 04796/05  m. 168,5 p.- eier   Kristian Amundrød . Vi gratulerer prøvevinnere, oppdrettere og øvrige premierte ekvipasjer. Det er ekstra hyggelig å registrere at hunder fra klubbens egne oppdrettere har prestert så bra i år. Rudsåsen v /Kåre Fekjan med seire i Kongsbergprøven 1 –og 2dags og Skinnemoen v/ Leif Eidal med seier i Buskerudprøven.

Sporprøver

På ordinær fersksporprøve var 45 påmeldt, 39 startet og 4 bestod ikke prøven. På blodsporprøven var 25 påmeldt, 24 startet og 3 bestod ikke prøven. På elgsporprøven ( ny i år ) startet 5 og alle bestod prøven.

 5. SAUEDRESSUR.

15 hunder stilte til dressur i år, a 2 ganger. 4 hunder hadde gjenprøve, d.v.s. at hundene ble testet på nytt, ett par år etter siste dressur. Sauedressuren foregikk både i Veggli og i Haug v Hønefoss. T. Strand og C. Frøislie stod for dette.

6. UTSTILLINGER.

Drammenutstillingen 20 januar 07 , i samarbeid med Oslo-området, samlet hele 100 hunder. BIS ble neg, tispe ; Baya II 23648/02 m eier Torgrim Lien. Mona Selbah og Bjørn Bjerketvedt dømte for oss i et tiltagende snødrev som på slutten av dagen gjorde forholdene nesten håpløse , men både dommere ,ringpersonell og ekvipasjer holdt dagen ut. På Hokksund 28 mai stilte 78 hunder for dommer Torbjørn Granheim. BIS ble neg tispe: Lakka 03682/05 med eier Tone Skinderhaug. Her ble det også delt ut premie i oppdretterklassen til Kennel Rudsåsen v/ Kåre Fekjan ,Kongsberg. Unghundfremvisningen/valpeshowet på Prestfoss den 12 aug samlet bare 5 hunder. Kitt Nevra var dommer og vinner her ble 18 mnd gamle neg .hann Seikko med eier Tom Gunnar Hofton fra Nedre Eggedal. Vi gratulerer!

7. MEDLEMSREGISTER.
Det var pr 311207 ,   343 medlemmer en nedgang   med 35 ifra 378 medlemmer pr 311206. Registeret blir ført av Erik Hansen, tlf 41228480.

8. ÅRSFEST . 

Denne ble avlyst nok en gang grunnet liten oppslutning.Slikt er beklagelig da det  nedlegges en del arbeider i denne forbindelse , fånyttes. Alle premievinnere og de som hadde oppnådd championat ble derfor innvitert en ukekveld til Lampeland for å motta skiold og premier. Her var det forholdsvis god fremmøte og vi fikk tatt bilder til bladet ”Elghunden”.