Innkalling Årsmøte

 

 

 

ORDINÆRT ÅRSMØTE I BUSKERUD ELGHUNDKLUBB

FREDAG 28. FEBRUAR KL. 19.00-20.00 PRESTFOSS KAFE AS.

 

SAKSLISTE:

 

1.20 Godkjenning av Innkalling

2.20 Godkjenning av Saksliste

3.20 Valg av tellekorps

4.20 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

5.20 Valg av protokollfører

6.20 Valg av årsmøtedirigent og visedirigent

7.20 Årsberetningen

8.20 Regnskap og revisjonsrapport ( Legges frem på årsmøte )

9.20 Kontigent for 2020

10.20 Saker til RS ( Ligger på hjemmesiden ) 

11.20 Innkommende saker

           11.20.01 Drøfting revidering av championatregler som skal behandles på RS 2020.

           11.20.02 Ny høringsinstruks for valgkomite, utsendt av FS.

           11.20.03 RS 2020, valg mm.

 12.20 Valg

 

Leder: På valg: Ellen Tråen

Nestleder: Ikke på valg: Tor Klokseth

Kasserer: Ikke på valg: Jan Tore Fuglerud 

Sekretær: På valg: Henrik Fremgård

Leder jaktprøveutvalg: Ikke på valg: Ola Narverud

Leder utstillingsutvalg: Ikke på valg: Tina Andreassen

  1. varamedlem ikke på valg: Anders Nyhuus
  2. varamedlem på valg: Magnus Garaas

 

Revisor Ikke på valg:  Asbjørn Nubberud

Revisor På valg:  Kåre Molia

 

Valgkomite leder På valg: Bjørn Olav Nyhuus

Ikke på valg : Kjetil Sandbæk

Ikke på valg : Lars Tuttanrud

 

Styret ønsker deg velkommen til årsmøtet og premieutdeling i etterkant med pizzabuffet fra kl 20:00!

 

Styret.