Årsmøte 2022

 

Årets årsmøte med premieutdeling ble holdt på Lampeland Hotell den 24/2-2022.

Det var 27 stemmeberettigede møtt. Det kom 4 personer i tillegg til premieutdelingen.

Årsmøte ble ledet av leder Haakon F. Borgen og det ble mange gode diskusjoner spesiellt rundt årets RS saker.

Hvilende NUCH, Nye championat regler for Løs og Band og HD saken fra den utvalgte HD gruppa satt sammen av Forbundet. 

Det ble noen utskiftninger i styret. 

Magnus Garaas gikk ut av styret etter 6 år som vara.

Vi takker han for sin innsats.

Bjørn Erik Nes ble valgt inn som ny 2. vara.

Anders N gikk tilbake til 1 vara etter et halvt år som leder for utstillingsutvalget etter at Tina trakk seg tidligere i år.

Nils Bjerke ble valgt inn som ny leder av utstillingsutvalget.

 

Ola Narverud og Cathrin Hamre ble for 2 året på rad kåret til årets oppdrettere for sine ON hunder!!

Dette er en pris som blir delt ut av FS og blir delt ut under RS. Klubben gratulerer.

 

Tusen takk til alle som deltok og som bidro til et vellykket årsmøte!

Signert årsmøteprotokoll blir lagt ut senere.

 

Mange flotte premier og championat skjold skulle deles ut etter en kjempe sesong.

Møte ble ledet av leder Haakon F. Borgen.

Mange fornøyde premie mottakere.

F.V Erik Mathiassen – NO38121/19 Iverkammen`s Balder N J(L)CH, Espen Gravermoen – NO57125/17 Max N J(L)CH, Nils Olav Rislå og Guro Gulsvik – NO36696/20 Skinnemoen`s Storm N J(L)CH, Hans Olav Sandum – NO53067/18 Losklangen`s C-Pixi N J(L)CH, Leif, Julie og Leif Eidal – NO43808/19 Rf-Ekko N UCH og N J(B)CH, Kolbjørn Eidal – NO30160/19 Sjulstadfossens Buster N J(L)CH, Sondre Eidal – NO41782/19 BS Kaisa av Jeskefjell N J(L)CH, Thorleif Bergan – NO41571/19 ON Leni N J(L)CH.

F.V  NJCH HALLING-HEI’S MINNEPREMIE – Hans Olav Sandum – NO53067/18 Losklangen`s C-Pixi, SKRIMPOKALEN – Ola Narverud – NO39527/21 ON Cash,

N J(L)CH N J(B)CH N UCH SKINNEMOENS VEGA VANDREFAT – Kristian, Julie og Leif Eidal – NO43808/19 Rf-Ekko, 

STORM AV GAUSBU`S MINNEPOKAL – Nils Olav Rislå og Guro Gulsvik – NO36696/20 Skinnemoen`s Storm, SIGDALSPOKALEN – Tore Kristian Syverstad og Lise Lotte Westli – NO35828/21 Skinnemoen`s Elliot.

Ikke møtt var.

BAUSPOKALEN – Håkon Backe – NO42192/18 Paxo av Backemyra,  BERGLIA’S FAT – Alf Johnny Lunde – FI11631/21 Papinpuron Naava.