Avlsutvalg NEG

Medlemmene av Avlsutvalget for NEG, Per Helge Pedersen og Arne Gilde har gitt melding om sin fratredelse fra utvalget.

Nye medlemmer til Avlsutvalget for NEG:

Jan Erik Andersen, Ellen Stene og Per Toni Grundt.

Komiteen vil bli utvidet med en til to medlemmer på et senere tidspunkt.